1500UF-450V1 | 真空管アンプの吉柴音響

真空管アンプの吉柴音響

+81-28-637-3990
50,000円以上のお買い上げで送料無料!

商品詳細ページ

1500UF-450V1

1500UF-450V1

1500UF-450V1

コード: 1500Uf-450V
1,620

製品情報

概要

ブロックコンデンサー
90πtakasa150mm

技術仕様

1500UF-450V